jarco lo ka na me la individu'al

i dei jai secu'u je'urja'o lo du'u su'o munje ka'e se cmima ko'a noi se tcini lo ka go'o

i 	ge (to lo bridi xi pa noi ka ko'a na me la individu'al toi) 
		naku ro'oi da poi me ko'a zo'u ko'a me da

	gi (to lo bridi xi re noi ka ko'a na me la individu'als toi)
		ganai da'i 
			ge 
				ko'a me fo'a jo'u fo'e 
			gi 
				fo'a jo'u fo'e me ko'a 
		gi
			ge
				naku ro'oi da poi me fo'a zo'u fo'a me da
			gi
				naku ro'oi da poi me fo'e zo'u fo'e me da

i tavla fi lo munje noi se cmima ko'a noi se tcini lo ka go'o
i (to lo tcini xi pa toi)
ro'oi da poi me ko'a ku'o su'oi de zo'u de me da ijenai da me de 

i tu'e pa mai je'urja'o lo bridi xi pa

i da'i (to lo se sruma xi pa noi ka ko'a me la individu'al toi)
ro'oi da poi me ko'a zo'u ko'a me da 
i ni'i lo nu go'i ku
naku su'oi da poi me ko'a ku'o naku zo'u ko'a me da
i ni'i lo nu go'i ku
naku su'oi da poi me ko'a zo'u naku ko'a me da
i ni'i lo nu go'i ku
naku su'oi da zo'u da me ko'a ije naku ko'a me da
i ni'i lo nu go'i ku (to lo bridi xi ci toi)
naku su'oi da zo'u da me ko'a ijenai ko'a me da 

i ta'o
	ge
		ko'a me ko'a (to ru'a lo se ckaji be zo me toi)
	gi
		ro'oi da poi me ko'a ku'o su'oi de zo'u de me da ijenai da me de (to ru'a lo tcini xi pa toi)
i ni'i lo nu go'i ku (to lo bridi xi vo toi)
su'oi de zo'u de me ko'a ijenai ko'a me de 

iku'i 
lo bridi xi vo cu natfe lo bridi xi ci
i ni'i lo nu go'i ku
naku ro'oi da poi me ko'a zo'u ko'a me da
uo tu'u

i tu'e re mai je'urja'o lo bridi xi re sepi'o lo se ckaji be zo jo'u
	ige da'i 
		ge
			ko'a me fo'a jo'u fo'e 
		gi
			fo'a jo'u fo'e me ko'a
	gi (to ru'a lo se ckaji be zo jo'u toi)
		ge
			fo'a me fo'a jo'u fo'e 
		gi
			fo'e me fo'a jo'u fo'e
i ni'i lo nu go'i ku
	ge
		fo'a me ko'a
	gi
		fo'e me ko'a

i la'e di'u lu'u joi lo tcini xi pa cu nibli lo simsa be lo bridi xi vo
i ni'i lo nu go'i ku 
	ge
		naku ro'oi da poi me fo'a zo'u fo'a me da
	gi
		naku ro'oi da poi me fo'e zo'u fo'e me da
uo tu'u

mi'e la guskant mu'o