ma'oste bau la'o by Polski by ji'u la jbovlaste de'i li 2023-10-10

bi
-biv-
cyfra / numer: 8 (cyfry) [osiem].

ci
-cib-
cyfra / numer: 3 (cyfra) [trzy].

do
-don-
-doi-
pro-sumti: ty/wy, słuchacz(e); można sprecyzować w wołaczu
Wołacz: {doi}

mi
-mib-
pro-sumti: ja/mówca/autor; identyfikowane samowołaczem.
Samowołacz ma budowę "{mi'e} [cmene/sumti/selbri]", np. "mi'e karol"

mu
-mum-
cyfra / numer: 5 (cyfry) [pięć].

no
-non-
cyfra / numer: 0 (cyfry) [zerowy].

pa
-pav-
cyfra / numer: 1 (cyfra) [jeden].

re
-rel-
cyfra / numer: 2 (cyfra) [dwa].

so
-soz-
cyfra / numer: 9 (cyfry) [dziewięć].

ti
-tif-
pro-sumti: to, tutaj; wskazuje na rzecz/miejsce blisko mówiącego

vo
-von-
cyfra / numer: 4 (cyfra) [cztery].

xa
-xav-
cyfra / numer: 6 (cyfry) [sześć].

ze
-zel-
cyfra / numer: 7 (cyfry) [siedem].

zo'e
pro-sumti: elipsa/nieokreślona wartość; posiada pewną wartość przy której bridi jest prawdziwe