zantufa bu jo'au_0.1 ciska .ijo genturfa'i .i:

.i ko cuxna lo jarco tarmi la'e di'e .i: [ lo gerna datnyvei ] [ farvi ]
 
.i di'e liste lo ve farvi be fo la zantufa .i tu'e
tu'u